ПК "СПЕКТР"

Програмний комплекс "Спектр"

Система Програмування Енергетичних Комплексів Телемеханіки та Релейного захисту (СПЕКТР) призначена для побудови систем телемеханіки, АСУ ТП та збору, обробки, передачі та архівування інформації на електричних станціях, підстанціях, підприємствах енергомереж та інших енергетичних об’єктах.

Система складається з трьох рівнів:

- Нижнього – мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, цифрових чи аналогових вимірювальних перетворювачів, цифрових лічильників електроенергії та інших інтелектуальних пристроїв, що безпосередньо пов’язані з тим чи іншим енергетичним обладнанням (вимикачі, трансформатори струму, напруги та ін.).

-? Середнього – програмних модулів для PC-сумісних мікроконтролерів або промислових комп’ютерів, що встановлюються безпосередньо на енергетичних об’єктах та обмінюються інформацією з пристроями нижнього рівня в режимі реального часу (загальний час опитування всіх пристроїв не більше 1 с). Кожна з програм середнього рівня може взаємодіяти з одним або декількома програмними модулями верхнього рівня.

- Верхнього – програмних модулів для PC-сумісних комп’ютерів та серверів, що встановлюються на диспетчерських пунктах та обмінюються інформацією з програмами середнього рівня або напряму з пристроями нижнього рівня. Модулі верхнього рівня виконують функції серверів збору, математичної і логічної обробки даних, архівування та документування інформації, та автоматизованих робочих місць чергових та диспетчерів для відображення мномосхем і графіків, дистанційного керування вимикачами, моніторингом системи.

На об’єктах може бути встановлено декілька апаратно-програмних комплексів середнього рівня, кожен з яких може незалежно обмінюватись інформацією з декількома комплексами верхнього рівня. Для підвищення надійності може бути організоване резервування каналів зв’язку між рівнями.

Для обміну інформацією між верхніми та середніми рівнями застосовуються стандартні протоколи систем телемеханіки МЕК 870-5-101, який використовує механізм спорадичної передачі, що дозволяє працювати на низькошвидкісних каналах ВЧ-зв’язку та МЕК 870-5-104 для швидкісних каналів звязку. Модулем верхнього рівня повністю підтримується ОРС-технологія (стандрти OPC DA 2.0 та 3.0). Для обміну з пристроями нижнього рівня розроблені драйвери протоколів MODBUS RTU, МЕК 870-5-1-95 та ін. Ці протоколи дозволяють проводити обмін інформацією з великою кількістю різних типів мікропроцесорних захистів (ABB, Schneider Electric, Енергомашвін) та цифрових чи аналогових вимірювальних перетворювачів (Lovato Electric, Socomec, Satec, Електромеханіка, перетворювачі серії Е і т.д.) і лічильників „Енергія” , LZQM, тощо.

Верхній рівень програмного комплексу СПЕКТР організований по принципу клієнт-серверної архітектури із розділенням прав доступу до певних функцій комплексу (зміна нормальної схеми, керування положенням вимикачів, тощо).

До складу верхнього рівня ПК "СПЕКТР" входять програми "СПЕКТР- конфігуратор", "СПЕКТР- сервер", "СПЕКТР- АРМ" і "СПЕКТР- GSM".

"СПЕКТР- конфігуратор" дозволяє налаштовувати обмін інформацією між пристроями нижнього або середнього рівня з сервером за допомогою протоколів МЕК 870-5-101, МЕК 870-5-104, MODBUS RTU, OPC, а також створювати форми робочих екранів для відображення інформації на автоматизованих робочих місцях.

 "СПЕКТР- сервер" є основним робочим модулем ПК "СПЕКТР", який забезпечує обмін інформацією з нижнім та середнім рівнем у реальному часі, з автоматизованими робочими місцями , а також архівування та збереження всієї інформації в базі даних.

"СПЕКТР- АРМ" виконує функції взаємодії з операторами системи та відображає поточну та архівну інформацію на екранах автоматизованих робочих місць та сприймає команди або запити операторів.

 "СПЕКТР- GSM" являє собою модифіковану версію програми "СПЕКТР-сервер" з можливістю отримання інформації по каналах GSM.

Для забезпечення єдиного відліку часу роботи всіх програмних та апаратних рівнів системи передбачено синхронізацію по часу всіх модулів від одного джерела. Ним може бути будь-яка програма верхнього чи середнього рівня або сервер NTP. Всі процеси в системі фіксуються з точністю 1 мс.